Disclaimer

Disclaimer NVOMG-website

De website van de NVOMG is een internetportal die zich richt op leken en medische professionals.

Inhoud

De NVOMG doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de inhoud (teksten, afbeeldingen, hyperlinks etc.) actueel en correct is. Ondanks zorgvuldigheid en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De NVOMG is niet aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de inhoud, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze website, noch voor enige schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de inhoud van deze site. Beweringen en meningen geuit op de pagina's van de NVOMG-website en/of deelnemende sites zijn die van de auteur(s) en niet noodzakelijkerwijs die van de NVOMG, de in de NVOMG-website deelnemende sites, de webmaster of de internet-provider.  Geen van de auteurs, informatieleveranciers of organisaties die toegang bieden tot de NVOMG-website is verantwoordelijk voor interpretatie, toepassing of wat dan ook van de op deze site geboden informatie. 

Advertentie

Acceptatie van een advertentie door de NVOMG kan in geen geval worden opgevat als een aanbeveling voor de producten en/of diensten waarvoor wordt geadverteerd of voor de onderneming die dergelijke producten of diensten vervaardigt, distribueert of op de markt brengt. 

Privacy

De NVOMG en de deelnemende sites hebben zowel een openbaar als een besloten gedeelte. Om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte en/of bepaalde diensten worden persoonlijke gegevens gevraagd en ontvangt de gebruiker een inlognaam en wachtwoord. Met deze inloggegevens heeft de gebruiker toegang tot (verschillende) besloten gedeelten van de NVOMG-website en/of de deelnemende sites, waartoe de gebruiker gerechtigd is.  De NVOMG benadrukt hierbij dat inloggegevens en persoonlijke gegevens niet ter inzage zijn en/of ter beschikking worden gesteld voor websites met een commercieel karakter. De NVOMG respecteert de privacy van de gebruikers en gaat met de verzamelde persoonlijke gegevens zorgvuldig en veilig om. Deze persoonlijke gegevens zullen niet ter beschikking worden gesteld aan derden en niet verkocht, geschonken of anders overgedragen aan derden. De NVOMG gebruikt de persoonlijke gegevens uitsluitend om de eigen dienstverlening aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren. 

Hyperlinks

De op de NVOMG-website opgenomen hyperlinks en verwijzingen naar andere websites, die niet eigendom zijn van de NVOMG, zijn opgenomen ter informatie. De NVOMG geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites.